Gränslandet

Utsikt over den sørlige delen av naturreservatet. Foto: Marcus Elmerstad.Utsikt over den sørlige delen av naturreservatet. Foto: Marcus Elmerstad.

Rogen

Landskapet rundt den store innsjøen Rogen gir et særpreget inntrykk med sine enorme steinblokker, lavkledde, krokete furuer og labyrinter av små vann. Her kan du vandre eller padle dag etter dag uten å se verken snauhogst eller vei.

Rogenmorene – istidens urgamle labyrinter

Rogenmorene er stein og grus som istiden etterlot seg i et nett av rygger. Mellom ryggene ble det ofte dannet små vann. Det tilsynelatende uendelige antallet skaper et flikete og buktende blått mønster på fjellkartet.

Rogenmorene er et internasjonalt kjent begrep blant geologer. De forekommer også andre steder i verden, men har fått navnet sitt fra området rundt innsjøen Rogen ettersom de er spesielt tydelig her og tidlig beskrevet herfra av vitenskapen.

Padle kano

Kano er en fin måte å ta seg fram gjennom Rogens naturreservat om sommeren. Det er herlig å gli langs Rogens strender og se alle steinblokkene som man slipper å hoppe imellom, eller padle fra Käringsjön ut i labyrinter av småvann. Men det er ingen søndagspadling. De små vannene med mange viker henger ikke sammen, så du må være beredt på å bære kanoen, iblant flere hundre meter. Og det lunefulle været kan raskt forvandle den store innsjøen Rogen til et livsfarlig padlevann.

Blant kjempefuru, jerv og lom

I den karrige morenejorden og det kalde, tørre klimaet dominerer noen få hardføre vekster: furu, krekling, tyttebær, blåbær. Og selvsagt ulike arter lav og mose.

Selv om dyrelivet kan oppleves som artsfattig, er naturreservatet viktig for flere truede dyrearter. Bjørn, jerv og oter er noen av dyrene som lever her, men du må ha virkelig flaks for å få se dem. Da er sjansen større for å få se en flygende kongeørn, fjellvåk eller fiskeørn.

Storlommen er en av områdets karakterfugler. Dens ødslige låt høres ofte over innsjøene i sommerkvelden. Før trekket om høsten samles lommene i store flokker på Rogen.

Moskus – en liten, hårete skare

Hele den svenske moskusstammen, som i 2010 besto av sju dyr, tilbringer vinterhalvåret i fjellet nord for innsjøen Rogen. Om vinteren eter de nesten ingenting, men lever av fettreserver og holder varmen med sin tykke ull. Moskusull er verdens varmeste ull, og hårstråene kan bli så lange som 70 centimeter.

Om du møter en moskus – ta det rolig og trekk deg unna. Det gjelder både for deres og din egen sikkerhet! Moskus kan gå til angrep om de føler seg truet. Om de blir skremt og flykter, kan en drektig ku miste kalven sin.

Fiskeparadis

Både i småvannene og i Rogen er det bra med ørret, røye, harr, abbor, gjedde og lake. Käringsjön er berømt for stor harr som fiskes om sommeren og høsten. Vinterstid lokker spesielt røyefiske i Rogen og Bredåsjön.

Noen innsjøer kan ha forskjellige pH-verdier og helt atskilt plante- og dyreliv, selv om de kanskje bare ligger noen hundre meter fra hverandre. Spennende for fiskere som kan behøve å skifte agn mellom ulike vann.

Mange tusen år gamle rasteplasser

I Grenselandet levde det mennesker allerede i steinalderen. De livnærte seg av fiske, fangst og jakt, og har etterlatt seg en hel del spor.

Mange gamle boplasser og graver ligger på samme sted som dagens rasteplasser, noe som nok ikke er tilfeldig. Akkurat som steinaldermenneskene leter dagens vandrere etter vakre plasser med jevnt underlag, i nærheten av vann og som ligger beskyttet til for vær og vind.

Fra reinjakt til reindrift

Mellom Rogen og Frösjön, som ligger øst for reservatet, er det et system med 150 velbevarte fangstgroper for rein. De er fra den tiden da reinene var ville og ble jaktet på av mennesker, men ingen vet helt sikkert hvor gamle de er. Nå er Rogens naturreservat sommerbeitemark for tamrein som tilhører Ruvhten Sijte, Sveriges nest sørligste samelandsby.

Velkommen inn i Rogen!

Mange begynner turen sin ved Käringsjön. Der kan man leie hytte, båt eller kano og padle rett ut i rogenmorenens labyrinter. Rogenstugan (STF) er et fint utgangspunkt om du vil utforske den store innsjøen Rogen. Hytta ligger på en odde i sjøen, der du også kan leie kano og avslutte dagen med badstuebad. Skedbrostugan er en annen hyggelig STF-hytte som ligger langt inne i naturreservatets indre deler.

Mer informasjon om området kan du få ved Käringsjön, i Tännäs Fiskecentrum og Rogens naturinformation som ligger i samme hus utenfor Tännäs. Derfra går også de guidede turene til Tännäs moskusinnhegning.

Rogen - Klikk på bildet for en større visning (åpnes i et popup-vindu)

 

Kano på Rödsjön. Foto: Marcus Elmerstad.Kano på Rödsjön. Foto: Marcus Elmerstad.

Fiskeørn.Fiskeørn.

Hold avstand til moskus!Hold avstand til moskus!

Vakre røyer.Vakre røyer.

Fangstgrop ved Tandsjön.Fangstgrop ved Tandsjön.

Skigåere på Rogens is.Skigåere på Rogens is.

Foto: Naturcentrum AB. 

Besøkende får lov til å:

 • ferdes til fots og på ski.
 • plukke vanlige planter, bær og sopp til eget bruk.
 • forbigående overnatte i telt.
 • fiske etter gjeldende regler.
 • kjøre snøskuter på merket skuterløype samt til og fra fiskeplass på Bredåsjön og på innsjøen Rogen sørøst for skuterløypa, til og med 19 april.
 • skånsomt gjøre opp ild med tørre kvister eller medbrakt ved. Husk likevel at særskilte regler gjelder innenfor merket område.

Besøkende får ikke lov til å:

 • gjøre inngrep i grunnen eller skade vegetasjon.
 • forstyrre dyr og fugler, grave opp planter eller fjerne mose og lav.
 • skade levende trær, døde trær eller falne trestammer.
 • kjøre med snøskuter utenfor skuterløype eller på isen på Bredåsjön eller Rogen sør for skuterløypene.
 • Du får heller ikke kjøre annet motorkjøretøy på land, is eller på vann (gjelder også båt med elmotor).
 • bringe med deg kano eller båt innenfor særskilt markert område på kartet.
 • bruke isbor med forbrenningsmotor.
 • gjøre opp ild innenfor særskilt markert område på kartet. Unntak gjelder på spesielt tilrettelagte bålplasser der det er tillatt å tenne opp med ukjørt ved.
 • bevisst oppholde deg nærmere moskusokser enn 100 meter.
 • ta med hund i tiden 20/4–31/5, annet enn på vintermerkede løyper og vann hvor det er tillatt å fiske, og nærmeste hensiktsmessige vei til vann.

Fullstendige forskrifter finnes her »

Det finnes også andre lover og regler å ta hensyn til.

Les mer her »

Naturvernets hensikt

 • å bevare for framtiden et særpreget fjellområde som savner sidestykke i andre deler av landets fjellverden.
 • å styre allmennhetens opphold i området slik at områdets naturverdier ikke ødelegges.

Kortfakta

Årstall: Opprettet i 1976
Navn: Rogens naturreservat
Landareal: 402 km2
Vannareal: 85 kvadratkilometer
Kommune: Härjedalens kommun
Län: Jämtlands län
Grunneier: Privat og statlig grunn
Forvaltningsmyndighet: Länsstyrelsen i Jämtlands län