Gränslandet

Nyheter

Univsersell utforming i Gutulia nasjonalpark

. .

Gutulia er norges minste nasjonalpark på 23 km2. Parken er karakterisert av urskog med gran som er over 300 år gammel og furu i underkant av 500 år. I 200 år fram til 1949 var det seterdrift i Gutulia. Seterhusene er fredet og restaurert. Koia på setra er åpen for fri bruk og overnatting. Nasjonalparken ligger øst i Engerdal Kommune mellom Gutulisjøen og svenskegrensa. Ta av ved skiltet veg ca 3 km østover fra fylkesveg 654.

Nasjonalparken er nå universelt utformet og tilgjengelig båtveien. Det er satt opp to nye brygger, en ved parkeringen og en i sørenden av Gutulisjøen. Fra brygga i sørenden av sjøen er det kloppet en turveg opp til den nederste seterstua på Gutuliasetra. Her er det salg av kaffe og vafler i sommersesongen. Det finnes også en universelt utformet utedo tilknyttet denne kloppingen.

Det er to Pioner Multi båter på Destinasjonen som kan leies med sjåfør (kontakt Destinasjon Femund Engerdal eller Johnsgård Turistsenter for mer info eller bestilling). En Pioner Multi er en båt tilpasset rullestoler. Den har en nedfellbar baugport som gjør at man kan gå eller trille rett innpå båten. Denne baugporten gjør også at det er lett å legge til land uansett vannstand eller landskap.

Vi ønsker alle, uansett skade, alder eller funksjonsevne, velkommen til Gutulia Nasjonalpark!

 Pioner_Multi_p_Langodden_-_Foto_Fjellheimen_web

Slik kommer man ombord i en pioner multi. Foto: Fjellheimen leirskole

P_tur_til_Gutulia_Nasjonalpark_Jan_Nordvlen_web

På besøk i Gutulia nasjonalpark. Foto: Jan Nordvålen - Femund Naturfoto/Destinasjon Femund Engerdal