Gränslandet

Skuterkjøring i løype.Skuterkjøring i løype.

Kjøre snøskuter

Du er velkommen til å kjøre skuter på den merkede skuterløypa som går fra Tännäs og hele veien til Idre. Skuterkjøring er også tillatt på Hävlingen, på Grövelsjöns svenske del, samt til og fra fiskeplass på Bredåsjön og på Rogen sørøst for skuterløypa.

Nord for Nipfjället går det også en skuterløype inn i Grenselandet til Stora Harundsjön.

I øvrige deler av Grenselandet er snøskuterkjøring ikke tillatt.

Husk:

  • Husk at snøskuteren synes og høres!
  • Sett ned farten og hold ordentlig avstand om du ser en reinflokk.
  • Du har alltid vikeplikt for skigåere, vandrere, ryttere, rein og hundespann – også på skuterløyper.
  • Det er lovbrudd å forstyrre eller følge etter vilt.
  • Kjøring over is skjer alltid på egen risiko, ogs om det er satt opp kvister som merke på isen.
  • Det bare er tillatt å kjøre over snødekket grunn. Løypene stenges i slutten av april eller enda tidligere ved dårlig snøføre. I Långfjället er løypene åpne til den første søndagen i mai.

Snøskuter

Det blå skiltet betyr at det er forbudt å kjøre skuter utenfor løypa. Det røde løypekrysset innebærer at det også er skiløype. Skuteren skal la skigåere ha forkjørsrett.Det blå skiltet betyr at det er forbudt å kjøre skuter utenfor løypa. Det røde løypekrysset innebærer at det også er skiløype. Skuteren skal la skigåere ha fortrinnssrett.

Foto: Naturcentrum AB.