Gränslandet

Under oppsikt!Under oppsikt!

Ta med hunden

Du får gjerne ta med din beste venn på tur i Gränslandet. Om det er en hund, bør du holde den i bånd!

En hund som springer løs, kan fort gjøre stor skade i naturen. Selv om du har hunden i bånd, må du holde ordentlig avstand til reinflokker. Rein som blir skremt, kan fort havne på lange omveier og miste dyrebar energi. Det skaper også mye merarbeid for reingjeterne.

I tiden 1/3–20/8 må hunder i Sverige holdes under tilsyn slik at de hindres fra å springe løs i områder der det finnes vilt. Utover dette skal hunden hindres i å forfølge vilt, når den ikke brukes til jakt. Tilsvarende tid i Norge, når hunder ikke får springe løse, er 1/4–20/8.

I de svenske fjellene skal hunden alltid holdes i bånd når det finnes rein i området, ifølge rennäringslagens bestemmelser.

Hunden må være i bånd i reinbeiteområde!Hunden må være i bånd i reinbeiteområde!

Foto: Naturcentrum AB.