Gränslandet

Elgku på besøk i løpet av ettervinteren.Elgku på besøk i løpet av ettervinteren.

Elgen – myras konge

Om vinteren samles mange elger på østsiden av Femunden der snødekket oftest er tynt. Elgene vandrer lang vei hit, helt fra traktene rundt Røros og innsjøen Aursunden. Mange unge furuer får et karakteristisk utseende gjennom at greinene blir helt avbeitet så langt opp som elgene rekker.

På andre kanter i Grenselandets skoger møter man sjelden elg ettersom det er lite med passende føde. Da er nok sjansen større på myrene eller ved et av vassdragene. Elgene elsker nemlig å ete vannvekster. De kan stå i timevis og mumse med vann til midjen, og til og med dykke om nødvendig.

Elgen kalles vanligvis skogens konge, men den er minst like mye konge av myrlandet. Gjennom å sperre ut sine fire tær kan elgen gå over synkemyrer der et menneske ville ha sunket igjennom.

Elgbeitede furuer i Femundsmarka.Elgbeitede furuer i Femundsmarka.

Foto: Naturcentrum AB.