Gränslandet

Snaufjellsterreng. Foto: Naturcentrum AB.Snaufjellsterreng. Foto: Naturcentrum AB.

Det dramatiske snaufjellet

Alt blir mer dramatisk på snaufjellet. Uten beskyttende trær får stormene fritt spillerom, og snøen driver sammen til dype snøfonner som kan bli værende til langt ut på sommeren. Det er bare lavvokste busker og lyng som klarer snaufjellets harde vinder og magre jord. Høyest oppe på toppene er det ren steinørken der bare lav og enkelte bregner overlever.

I de nordlige delene av Grenselandet karakteriseres store deler av snaufjellet av mye stein, også i lavfjellsterrenget. Lengre sørover, på Städjan, Nipfjället og rundt Grøvelsjøen, er det mer innbydende snaufjell med mykt gyngende lyng, hvor det er enklere å gå.