Gränslandet

En kanskje flere tusen år gammel gran! Foto: Marcus Elmerstad.En kanskje flere tusen år gammel gran! Foto: Marcus Elmerstad.

Urgamle graner

I store deler av Grenselandet kan du gå i mange timer uten å se en gran. Jorden er for næringsfattig, og klimaet er for tørt. Men her og der dukker de opp i litt mer næringsrike daler og på dalsider rundt Gutulia, Långfjället og Städjans. Her er det områder med frodig, høyvokst granskog. Enkelte utilgjengelige gransamlinger har nesten helt unngått øks og sag. I Gutulia er 30 meter høye graner ingen uvanlighet, og den såkalte Storgrana er spesielt berømt.

På grensen mot snaufjellet vokser enslige busklignende graner som er blitt tuktet av vinden. Se på dem med respekt – slike graner kan være tusenvis av år gamle. På samme rot kan forskjellige trestammer avløse hverandre i løpet av hundreårene, men det er likevel samme individ, så det er faktisk samme gran!