Gränslandet

En fin rullesteinsås. Foto: Naturcentrum AB.En fin rullesteinsås. Foto: Naturcentrum AB.

Alle liker rullesteinsåser!

Mange av fjellverdenens ruter og stier følger toppen av langstrakte åser. I løpet av fjellvandringen tar man gjerne en stopp for å hvile på akkurat disse strekningene, ettersom åsene ofte tilbyr en tørr sitteplass med fin utsikt over omgivelsene.

I fjellene er det mange forskjellige typer langstrakte rygger. En ekte rullesteinsås, eller esker som de også kalles, er bygget opp av velsorterte lag av sand, grus og runde, slipte steiner. Den er blitt dannet i tunneler under innlandsisen der smeltevannet fra isen fosset fram i mektige iselver. Det brusende vannet førte med seg store mengder stein som ble slipt og slitt ned. Der elva munnet ut i havet eller en stor issjø, roet vannet seg ned. Sand, grus og stein sank til bunns og bygget opp en ås. Åsene er stort sett orientert i samme retning som isens bevegelse.

En fin ås strekker seg fra nordsiden av Rogen langs Reva til Revsjøen og Stormyråsen.