Gränslandet

Velkommen! Foto: Naturcentrum AB.Velkommen! Foto: Naturcentrum AB.

Ljøsnåvollen

Ljøsnåvollen er en idyllisk seter med gamle bygninger fra slutten av 1800-tallet. Den har helt siden 1600-tallet blitt brukt som setervoll av gårder fra Feragen. Nå transporteres dyrene de 12 kilometrene til setra på den lille grusveien, men før i tiden gikk de på isen på Feragen om vinteren.

Samme familie har brukt Ljøsnåvollen i generasjoner. Setra drives tradisjonelt med dyr og framstilling av meieriprodukter. I lang tid har man også tilbudt mat og husrom til fjellvandrere, skigåre og fiskere som innkvarteres i den koselige Vinterstua.

Allerede på 1940-tallet ble de første vinter- og sommerrutene merket til Ljøsnåvollen, men det er langt å gå hit. Om du går fra Fjällnäs, må du regne med en lang og krevende dagsmarsj. Fra Langen gård i Norge er det litt kortere. Grusveien fra Feragen er stengt for biltrafikk, men egner seg utmerket til sykling.