Gränslandet

Nordvika

Nordvika ligger enslig til ved nordenden av Femunden, men da gården ble bygget på 1700-tallet, var beliggenheten mer sentral, midt mellom Røros og Femundshytten. Fra Røros ble det kjørt sleder hele vinteren med kobbermalm til Nordvika, der den fikk ligge til innsjøen ble isfri. Når isen slapp, ble malmen kjørt på prammer til hytta, der den ble smeltet og foredlet til kobber. Så ble kobberet kjørt tilbake Nordvika igjen. Omlastningsplassen er fortsatt mulig å se ettersom spillet av det giftige kobberet har gjort at ingenting vokser der. 

Denne lange reisen med tunge steiner ble motivert av at det trengtes enorme mengder ved til å smelte kobbermalmen. Og det var betydelig mer ved i traktene rundt Femunden enn i de trefattige omgivelsene rundt Røros. Derfor ble kobber og malm kjørt fram og tilbake i nesten 100 år.

Mennesker, hester og okser, alle overnattet i Nordvika. Da ilden til slutt ble slukket i Femundshytten, kom i stedet fløtere og skogsarbeidere. Det fantes totalt 42 stallplasser og langt flere soveplasser i huset.

Gården ble brukt fram til 1958, men anvendes nå bare som fritidshus. Ved omlastningsplassen er det en rasteplass med bord og benker.