Gränslandet

Om prosjektet Grenselandet

Grenselandet er et informasjonsprosjekt for de ni vernede naturområdene som vi kaller for ”Grenselandet”. Tanken med prosjektet er å hjelpe deg som besøker området eller bare ønsker å vite mer. Hva er det å se og oppdage? Hvilke regler gjelder, og hvordan er de forskjellig i de ulike områdene og landene? Hva må du som besøkende tenke på for å etterlate deg så få spor som mulig etter besøket i Grenselandet? Sammen kan vi hjelpe hverandre med å bevare dette verdifulle naturområdet for framtiden!

Det er Länsstyrelsen i Jämtlands län og Länsstyrelsen Dalarnas län som sammen med Fylkesmennene i Hedmark og Sør-Trøndelag fylke driver prosjektet. Prosjektet har pågått fra 2009 til 2011.

De fire myndighetene har ansvar for forvaltning og drift i området og har hatt kontakt og samarbeidet praktisk i lang tid. Gjennom samarbeidet ble man oppmerksom på behovet for samordnet informasjon om Grenselandets muligheter til friluftsliv samt rike natur- og kulturverdier.

Hensikten er å oppnå:

  • bedre muligheter for naturnært friluftsliv og turisme i området,
  • økt informasjon om områdets friluftskvaliteter samt natur- og kulturverdier,
  • minsket slitasje og ødeleggelse av naturmiljøet,
  • at reindriftsnæringen i området blir tatt bedre hensyn til,
  • økt forståelse for vern, bevaring og forvaltning av vernet natur og
  • økt samarbeid mellom naturforvaltningsmyndighetene i Norge og Sverige.

Dette nettstedet er utformet i 2011. Samtidig er det blitt produsert en felles folder samt skiltstativer og informasjonsskilt som plasseres ut på 61 ulike steder innen Grenselandet og ved viktige inngangsporter.

Arbeidet er blitt drevet i et grenseoverskridende Interreg-prosjekt finansiert av EU-midler samt med naturvernbevilgninger fra den norske og den svenske staten. Etter 2011 kommer de fire forvaltningsmyndighetene til å fortsette å samarbeide i Grenselandet.