Gränslandet

En tur på Femunden med MS Fæmund II. Foto: Naturcentrum AB.En tur på Femunden med MS Fæmund II. Foto: Naturcentrum AB.

Femunden – stor og fiskerik

Femunden er Norges tredje største innsjø, og den eneste store norske innsjøen som ikke er regulert. Den brer seg ut over 200 kvadratkilometer og er nesten seks mil lang fra nord til sør. Det største dypet er 132 meter, men innsjøen har også grunne partier med stor fiskertetthet.

I innsjøen er det ørret, røye, harr, sik, gjedde, abbor, lake og ørekyt. Ingen nye fiskearter er satt ut, noe som gjør Femunden til et sjelden uberørt fiskeøkosystem.

Sjøen er berømt for sitt mangfold av sik. Det finnes minst fem ulike former for femundssik, med forskjellig størrelse og forskjellige gyteplasser. Djupsiken gyter på dypt vann og vokser langsomt, mens grunnsiken gyter i grunt vann og vokser raskt. Så finnes det også strømsik som gyter i rennende vann og ved utløp.

Lenker

MS Fæmund II »

Boktips

Spangen, A. 2004: Femundsbåtene. ISBN-82-303-0323-1

En tur med MS Fæmund II…

… er en fin måte å oppdage Femunden på. Allerede i 1887 begynte dens forgjenger Fæmund å slepe tømmer, kjøre varer og transportere mennesker over innsjøen. Båtleden var og er svært viktig for de veiløse traktene rundt Femunden.

Fersk, røkt eller gravet sik kan nytes på Femund Fiskerlag i Elgå.