Gränslandet

Følsomme fjellvann. Foto: Naturcentrum AB.Følsomme fjellvann. Foto: Naturcentrum AB.

Sur grunn tåler ikke forsuring

Grenselandets blokkrike, næringsfattige grunn, spesielt rundt Rogen, Femunden og Feragen, inneholder nesten ikke noe kalk eller andre basiske stoffer. Derfor er innsjøene i området svært sårbare for forsuring. Da forurenset, surt regn falt over området fra 1960-tallet til 1980-tallet, sank pH-verdiene drastisk. Innsjøene ble så sure at fiskerogn og yngel hadde vanskelig for å overleve. For å motvirke forsuringen begynte norske myndigheter å kalke i Femundsområdet i 1984. Storåns nedbørsfelt i Sverige ble kalket fra 1987, og et år senere fløy kalkfly over Rogenområdet. Kalken har gitt nytt liv i vannet – både insekter og ørret har økt kraftig. Nå sier fiskere i Rogen at det igjen napper som tidligere.

Forsuring innebærer at sure stoffer tilføres grunn og vassdrag i raskere takt enn de føres bort.