Gränslandet

Rast- och nödstuga på Långfjället.Rast- och nödstuga på Långfjället.

Besöka buer och raststugor

I Gränslandet finns en del enkla kojor och raststugor där du tillfälligt kan söka skydd för väder och vind.

Norska buer

Utmed sjöar och vattendrag i Norge finns gamla buer, intressanta kulturminnen från en svunnen tid där flottare och skogshuggare förr kunde ta igen sig efter en lång dags slit. Buerna ägs av Statskog. Vissa är renoverade, andra är i ett mer förfallet skick.

Om buan är öppen är du välkommen att söka skydd, men du får övernatta högst en natt. Lämna buan städad efter dig och spar på veden. Den framkörda veden är inte avsedd för lägereld utomhus.

I de flesta buerna finns träbritsar att sova på och en enkel kamin för att hålla värmen. Men det är inte säkert att där finns ved och du kan inte räkna med någon komfort. Det kan ändå vara skönt att få krypa in under tak efter några dagars tältande i regn och rusk. Alla är välkomna, även om någon annan redan är där, men det finns bara ett begränsat antal sovplatser. Du kan inte räkna med att bo i bua under hela din vistelse.

Svenska raststugor

Raststugorna i Sverige är avsedda för rast över dagen eller när man i nödfall behöver söka skydd över natten. Raststugorna underhålls av länsstyrelserna.

I de flesta raststugor finns hjälptelefoner. De är alltid åtkomliga även utanför säsong. Tveka inte att använda telefonerna om det kan hindra ett fjällräddningspådrag eller lugna oroliga anhöriga.

Utsikt från en bua.Utsikt från en bua.

Tillfällig övernattning i Furubakken.På tillfälligt besök i buan.

Det är mycket arbete med att köra ut ved till vedplatserna. Spar på veden!Det är mycket arbete med att köra ut ved till vedplatserna. Spar på veden!

Foton: Naturcentrum AB.

Se buer och raststugor...

... under fliken KARTOR »

Spar på veden...

... den skall räcka till många och det är kostsamt att köra ut den!

Klyv och bär in...

... motsvarande mängd ved som du eldat upp. Det är en ovärderlig hjälp om nästa besökare hamnat i en nödsituation.