Gränslandet

Under uppsikt!Under uppsikt!

Ta med hunden

Du får gärna ta med din bäste vän på tur i Gränslandet. Om det är en hund så bör du hålla den kopplad!

En löst springande hund kan snart ställa till stor skada i naturen. Även om du har hunden i koppel måste du hålla ordentligt avstånd till renhjordar. Renar som blir skrämda kan snart hamna på långa omvägar och förlora dyrbar energi. Det skapar också mycket merarbete för renskötarna.

Under tiden 1/3–20/8 skall hundar i Sverige hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under övrig tid skall hunden hindras att förfölja vilt, när den inte används för jakt. Motsvarande tid i Norge, när hundar ej får springa lösa, är 1/4–20/8.

I svenska fjällen ska hunden alltid hållas kopplad när det finns ren i trakten, enligt rennäringslagens bestämmelser.

Tänk på att du måste ha ett intyg på att hunden är behandlad mot rävens dvärgbandmask om du ska ta med din hund från Sverige till Norge. Läs mer på norska Matillsynets webbplats.

Hunden ska vara kopplad i renbetesland!Hunden ska vara kopplad i renbetesland!

Foton: Naturcentrum AB.