Gränslandet

Fjällvidd och myr

Det dramatiska kalfjället

Där skogen slutar börjar kalfjället.
Läs mer »

De högsta topparna

Olof Rudbeck utnämnde Städjan till världens högsta berg och Storvätteshågna är Svealands högsta berg. Men Gränslandets högsta toppar finns på den norska sidan. Läs mer »


De blöta myrarna

Myrar är inte lika vanliga här som i andra delar av de skandinaviska fjällen. Gränslandets steniga mark, låg nederbörd och kalla vintrar är orsaker till detta. Läs mer »