Gränslandet

Istidens spår

Vindlande ryggar och djupa rännor – de små formerna i landskapet är påtagliga var du än rör dig i Gränslandet. Dessa spår efter istiderna har många konstiga namn som Rogenmorän, skvalränna och slukås. Det låter kanske krångligt, men håller du bara dina sinnen öppna så upptäcker du att spåren finns överallt.

Den senaste istiden började för 115 000 år sedan och isen smälte undan för omkring 10 000 år sedan. Isen var som mest nästan tre kilometer tjock. Det säger sig självt att det lämnar avtryck! Här nedan beskrivs några av de mest uppseendeväckande och typiska istidsspåren i Gränslandet.

Varför är fjällen runda?

De flesta topparna i Gränslandet är förhållandevis runda och snälla.
Läs mer »

Var kommer alla stenar ifrån?

Ja, den frågan känns nog så befogad när man vandrar genom Femundsmarka och andra delar av Gränslandet. Det verkar nästan som om stenar och block vuxit rakt upp ur marken. Läs mer »

Vad är Rogenmorän?

Titta på en karta över området öster om sjön Rogen och du kommer att upptäcka ett säreget, mönster av bågformade sjöar och landtungor.
Läs mer »

Grövelsjöns randiga fjällsluttningar!

Fjällsluttningarna som omger Grövelsjön är randiga! De mörka, horisontella linjerna uppmärksammades redan av Linné år 1734. Läs mer »

Slukås, slukränna eller skvalränna?

Namnen är likartade och det är lätt att man rör ihop begreppen. Vi skall försöka reda ut vad som är vad bland dessa istidsspår. Läs mer »

Vem har varit på Juttulslätten?

I Gränslandets avlägsna östra del, dit få besökare någonsin tar sig, ligger den flacka och säregna Juttulslätten.
Läs mer »

Alla gillar rullstensåsar!

Många av fjällvärldens leder och stigar följer krönen av långsträckta åsar.
Läs mer »

Boktips

Fylkesmannen i Hedmark. Miljöavdelningen. Spor fra istida i Nord-Österdal.

Rejte, A.J. 1997: Istidsspor i Røros kommune. Veiledning till kvartærgeologisk kart. Norges Geologiska undersøkelse, Gråsteinen 2.

Wolden, Knut 2010. Røros Verdensarv med kåppår, krom og kvitsand. Om fjell, malm, gruver og istidsspor i rørosområdet. Gråsteinen nr. 13 – 2010. Tapir akademisk forlag.