Gränslandet

Stor-Svuku - en av Gränslandets runda toppar. Foto: Naturcentrum AB.Stor-Svuku - en av Gränslandets runda toppar. Foto: Naturcentrum AB.

Varför är fjällen runda?

De flesta topparna i Gränslandet är förhållandevis runda och snälla. Det beror på att fjälltopparna slipats och nötts ner av inlandsisen. På samma sätt har isen format de flacka fjällsluttningarna och U-formade dalarna som är typiska för den skandinaviska fjällkedjan.