Gränslandet

De solbrända byggnaderna omges ännu av blommande ängar. Foto: Naturcentrum AB.De solbrända byggnaderna omges ännu av blommande ängar. Foto: Naturcentrum AB.

Gutulisetra

Vid Gutulisjøen ligger den vackra Gutulisetra. Sätern består av tre vallar – Nedpåvollen, Oppåvollen och Lillebovollen. De solbrända timmerhusen i backen ner mot sjön ger ett idylliskt intryck, men livet på fäboden var inte alltid så lätt. Det var ett hårt arbete med ängsslåtter, mjölkning och mejerihantering.

För i tiden höll slåtter och bete markerna öppna och gav upphov till en örtrik flora. Än idag omges de byggnaderna av blommande ängar med arter som blåklocka, prästkrage, ormrot och låsbräken.

Det fanns också en tid då fjällkors bjällror och fäbodjäntors rop ännu hördes från sluttningarna invid sjön. Från mitten av 1750-talet tog folket från gårdarna i Lillebo vid Vurrusjøen och Sorken vid Femunden sina djur hit för att beta varje sommar.

Fäbodbruket pågick ända fram till 1949. Därefter lämnades de gamla husen i förfall, men mellan åren 1975–83 restaurerades de 13 timmerstugorna med hjälp av traditionellt hantverkskunnande. Flera av husen var i så dåligt skick att de fick plockas ner och byggas upp igen från grunden.

Sätern är bemannad under några sommarveckor då det brukar kunna serveras kaffe och våfflor. Det finns också en raststuga som alltid står öppen.

Restaureringen av Gutilisetra...

... var ett samarbete mellan Miljøverndepartementet, Norsk skogmuseum, Statens skoger och konservatorn i Trysil och Engerdal kommune.