Gränslandet

Utsikt över södra delen av naturreservatet. Foto: Marcus Elmerstad.Utsikt över södra delen av naturreservatet. Foto: Marcus Elmerstad.

Rogen

Landskapet kring den stora sjön Rogen är särpräglat med sina väldiga stenblock, lavklädda gammeltallar och labyrinter av sjöar. Här kan du vandra eller paddla dag efter dag utan att se vare sig kalhygge eller väg.

Rogenmorän – istidens uråldriga labyrinter

Rogenmorän är sten och grus som istiden lämnade efter sig i ett nät av ryggar. Mellan ryggarna bildades ofta små sjöar. Det till synes oändliga antalet skapar ett flikigt och slingrande blått mönster på fjällkartan.

Rogenmorän är ett internationellt känt begrepp bland geologer. Den förekommer även på andra håll i världen, men har fått sitt namn från området kring sjön Rogen eftersom den är särskilt tydlig här och tidigt beskrevs härifrån av vetenskapen.

Paddla kanot

Kanot är ett bra sätt att under sommaren ta sig fram genom Rogens naturreservat. Det är härligt att glida längs Rogens stränder och se alla stenblock som man slipper hoppa fram emellan, eller paddla från Käringsjön ut i labyrinter av småsjöar. Men det är ingen söndagspaddling. De små flikiga sjöarna sitter inte ihop, så du måste vara beredd att bära kanoten, ibland flera hundra meter. Och den nyckfulla vädret kan snabbt förvandla den stora sjön Rogen till ett livsfarligt paddelvatten.

Bland jättetall, järv och lom

I den karga moränjorden och det kalla, torra klimatet dominerar några få hårdhudade växter: tall, kråkbär, lingon, blåbär. Och så förstås olika sorters lavar och mossor.

Även om djurlivet kan upplevas som artfattigt är naturreservatet viktigt för flera hotade djurarter. Björn, järv och utter är några av de djur som lever här, men du måste ha rejäl tur för att få se dem. Då är chansen större att se en flygande kungsörn, fjällvråk eller fiskgjuse.

Storlommen är en av områdets karaktärsfåglar. Dess ödsliga läte hörs ofta ljuda över sjöarna i sommarkvällen. Inför flytten om hösten samlas lommarna i stora flockar på Rogen.

Myskoxar – en liten hårig skara

Hela den svenska myskoxstammen, som 2010 bestod av sju djur, tillbringar vinterhalvåret på fjällen norr om sjön Rogen. Om vintern äter de nästan ingenting utan lever av fettreserver och håller värmen med sin tjocka ull. Myskoxull är världens varmaste ull och stråna kan bli så långa som 70 centimeter.

Om du möter en myskoxe – ta det lugnt och håll dig undan på minst 100 meters avstånd. Det gäller både för deras och din egen säkerhet! Myskoxar kan gå till anfall om de känner sig hotade. Om de blir skrämda och flyr kan en dräktig ko förlora sin kalv.

Fiskeparadis

Både i småsjöarna och i Rogen finns gott om öring, röding, harr, abborre, gädda och lake. Käringsjön är berömd för sina grova harrar som fiskas på sommaren och hösten. Vintertid lockar särskilt rödingfiske i Rogen och Bredåsjön.

Vissa sjöar kan ha olika pH-värden och helt skilda växt- och djurliv, fastän de kanske bara ligger några hundra meter från varandra. Spännande för fiskare som kan behöva byta bete mellan olika vatten.

Mångtusenåriga rastplatser

I Gränslandet levde människor redan på stenåldern. De livnärde sig på fiske, fångst och jakt, och har lämnat en hel del spår efter sig.

Många gamla boplatser och gravar ligger på samma ställen som dagens rastplatser, vilket nog inte är en slump. Precis som stenåldersmänniskorna letar nutida vandrare efter vackra platser med plant underlag, nära vatten i skyddat läge.

Från renjakt till renskötsel

Mellan Rogen och Frösjön, som ligger öster om reservatet, finns ett system med 150 välbevarade fångstgropar för ren. De är från den tid då renarna var vilda och jagades av människor, men inget vet riktigt säkert hur gamla de är. Numera är Rogens naturreservat sommarbetesmark för tamrenar tillhörande Ruvhten Sijte, Sveriges näst sydligaste sameby.

Välkommen in i Rogen!

Många börjar sin tur vid Käringsjön. Där kan man hyra stuga, båt eller kanot och paddla rakt ut i Rogenmoränens labyrinter. Rogenstugan (STF) är en bra plats att utgå från om du vill utforska den stora sjön Rogen. Stugan ligger på en udde i sjön, där du också kan hyra kanot och avsluta dagen med bastubad. Skedbrostugan är en annan trevlig STF-stuga som ligger långt inne i naturreservatet.

Mer information om området kan du få vid Käringsjön och i Tännäs Fiskecentrum och Rogens naturinformation som ligger i samma hus utanför Tännäs. Därifrån utgår också guidningarna till Tännäs myskoxhägn.

Rogen - Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i ett popup-fönster]

 

Kanot på Rödsjön. Foto: Marcus Elmerstad.Kanot på Rödsjön. Foto: Marcus Elmerstad.

Fiskgjuse.Fiskgjuse.

Håll avstånd till myskoxar!Håll avstånd till myskoxar!

Vackra rödingar.Vackra rödingar.

Fångstgrop vid Tandsjön.Fångstgrop vid Tandsjön.

Skidåkare vid Rogens is.Skidåkare vid Rogens is.

Foton: Naturcentrum AB. 

Besökare får lov att:

 • Färdas till fots och på skidor.
 • Plocka vanliga växter, bär och svampar för eget bruk.
 • Tillfälligt övernatta i tält.
 • Fiska efter gällande regler.
 • Köra snöskoter på markerad skoterled, på Bredåsjöns is och sydost om skoterleden på sjön Rogens is, till och med 19 april.
 • Varsamt göra upp eld med torra kvistar eller medtagen ved. Observera dock att särskilda regler gäller inom markerat område.

Besökare får inte lov att:

 • Skada mark eller växtlighet.
 • Störa djur och fåglar, gräva upp växter eller ta bort mossa och lav.
 • Skada levande träd, döda träd eller fallna trädstammar.
 • Köra med snöskoter utanför skoterled eller på Bredåsjöns is eller Rogens is söder skotelederna.
 • Du får inte heller köra annat motorfordon på land, is eller på vatten (gäller även båt med elmotor).
 • Framföra kanot eller båt inom särskilt markerat område på kartan.
 • Använda isborr med förbränningsmotor.
 • Göra upp eld inom särskilt markerat område på kartan. Undantag gäller på särskilt ordningställda eldplatser där det är tillåtet att elda med utkörd ved.
 • Medvetet uppehålla dig närmare myskoxar än 100 meter.
 • Ta med hund under tiden 20/4–31/5 annat än längs vinterrösade leder, upplåtna fiskevatten och närmaste lämpliga färdväg till vattnen.

Fullständiga föreskrifter finns här »

Det finns också andra lagar och regler att ta hänsyn till.

Läs mer här »

Naturskyddets syfte

 • att för framtiden bevara ett särpräglat fjällområde som torde sakna motsvarighet inom andra delar av landets fjällvärld.
 • att styra allmänhetens vistelse i området så att områdets naturvärden ej förstörs.

Kortfakta

Årtal: Bildades år 1976
Namn: Rogens naturreservat
Landyta: 402 km2
Vattenyta: 85 kvadratkilometer
Kommun: Härjedalens kommun
Län: Jämtlands län
Markägare: Privat och statlig mark
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Jämtlands län