Gränslandet

Töfsingdalen. Foto: Marcus Elmerstad.Töfsingdalen. Foto: Marcus Elmerstad.

Töfsingdalen

Den bortglömda dalen, den som alla naturromantiker drömmer om. Här kan kungsörnarna blicka ner över ödsliga vidder med tallurskog, frodig granskog, grå blockhav, forsande vatten och små glittrande tjärnar. Det är egentligen inte konstigt att naturen är så orörd. Närmsta väg är långt borta och utanför vandringsleden är det så blockigt att man knappt tar sig fram.

Flora och fauna

Men Töfsingdalens nationalpark är inte bara sten. Utmed Töfsingån är skogen frodig, med granar som mäter flera meter i omkrets. Vid det största av åns vattenfall är floran särskilt örtrik, här växer strutbräken, kransrams, tibast och en av Dalafjällens stora rariteter – den vackra vitsippsranunkeln.

Att Töfsingdalen är svårtillgänglig gör den desto mer populär bland de folkskygga, som björn, järv och kungsörn.

Livet i de döda träden

Femhundraåriga tallar finns det gott om och skogen är silvergrå av alla träd som har dött av ålder. De döda träden är livsviktiga för en lång rad svampar, djur och växter. Töfsingdalen är hemvist för många sällsynta arter, exempelvis den intensivt gulgröna varglaven. När man vandrar omkring här är det svårt att förstå att den är sällsynt i Skandinavien.

Samiska bosättningar

I dessa trakter har samer levt och verkat sedan mycket lång tid tillbaka. Ända till början av 1900-talet fanns en sameby med cirka 40 personer som bodde i kåtor vid sjön Töfsingen, strax norr om nationalparken. Numera ingår nationalparken i Idre samebys renbetesmarker.

Hitta hit

En mindre grusväg följer Storån från Foskros till ett vindskydd vid Ängesildret. Därifrån är det sju kilometers vandring till nationalparksgränsen. Från Grövelsjöns fjällstation i väst är det 13 kilometers vandring.

Närmaste logi finns i Hävlingestugorna. Under vårvintern och sommaren har Länsstyrelsen i Dalarna en stugvärd här. Det finns även en vandrarstuga med åtta bäddar som är öppen året runt.

Töfsingdalen - Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i ett popup-fönster)

 

Björn. Foto: Marcus Elmerstad.Björn. Foto: Marcus Elmerstad.

Varglav. Foto: Naturcentrum AB.Varglav. Foto: Naturcentrum AB.

Riktig gammelskog. Foto: Marcus Elmerstad.Riktig gammelskog. Foto: Marcus Elmerstad.

Länkar

Töfsingdalen på Sveriges nationalparker » 

Boktips

Hanneberg, P. & Löfgren, R. 1997: Nationalparkerna i Sverige. Naturvårdsverket förlag.

Besökare får lov att:

  • Färdas till fots och på skidor.
  • Plocka bär och svamp för eget bruk.

Besökare får inte lov att:

  • Skada mark eller geologiska naturföremål.
  • Störa djur och fåglar.
  • Plocka växter, bryta kvistar eller skada levande eller döda träd.
  • Elda eller tälta inom 600 meter från Töfsingen eller från sjöar och vattendrag från och med Storån uppströms till Hävlingen.
  • Jaga eller fiska.
  • Ta med okopplad hund.
  • Köra med motorfordon.

Fullständiga föreskrifter finns här »

Det finns också andra lagar och regler att ta hänsyn till.

Läs mer här »

Naturskyddets syfte

  • att bevara ett blockmarks- och barrskogsområde i de södra fjälltrakterna i dess naturliga tillstånd.

Kortfakta

Årtal: Bildades år 1930
Namn: Töfsingdalens nationalpark
Yta: 16 km2
Kommun: Älvdalen
Län: Dalarnas län
Markägare: Statlig mark
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Dalarnas län