Gränslandet

Känsliga fjällsjöar. Foto: Naturcentrum AB.Känsliga fjällsjöar. Foto: Naturcentrum AB.

Sura marker tål inte försurning

Gränslandets blockiga, näringsfattiga marker, särskilt kring Rogen, Femunden och Feragen, innehåller nästan ingen kalk eller andra basiska ämnen. Därför är sjöarna i området mycket känsliga för försurning. När förorenat surt regn föll över området från 1960-talet till 1980-talet sjönk pH-värdena drastiskt. Sjöarna blev så sura att fiskrom och yngel hade svårt att överleva. För att motverka försurningen började norska myndigheter att kalka i Femundsområdet 1984. Storåns avrinningsområde i Sverige började kalkas 1987, och ett år senare släpptes kalk från helikoptrar över Rogenområdet. Kalken har gett nytt liv i vattnet, både insekter och öringar har ökat kraftigt. Nu säger fiskare i Rogen att det åter nappar som förr.

Försurning innebär att sura ämnen tillförs marker och vattendrag i högre takt än de bortförs.