Gränslandet

Fors i Røa. Foto: Naturcentrum AB.Fors i Røa. Foto: Naturcentrum AB.

Syrerika strömmar

Åar och forsar är vattensystemets blodomlopp. När vattnet skvätter och skummar i virvlarna blir det syresatt, och syret följer sedan med ut i sjöarna. Med vattnet flyter också insekter, växtdelar och annan mattnyttig näring för fiskarna. De samlas för att äta av det som strömmarna fört med sig, bland annat vid det så kallade oset där vattendraget når sjön.

Strömmande vatten är också viktiga som lekplatser för harr och öring. Där kan de lägga sin rom mellan grus- och sandkorn på botten. Rommen är väl skyddad, men kan ändå nås av syrerikt vatten som växande romkorn så väl behöver.