Gränslandet

Webbplatsen

Webbplatsen har utformats under 2011 i ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jämtlands och Dalarnas län samt Fylkesmännen i Hedmark och Sør-Trøndelag fylke.

Text, bild och redaktion
Naturcentrum AB
Strandtorget 3
444 30 Stenungsund
Telefon: 0303-726260 / +46 303 72 62 60
www.naturcentrum.se

Grafisk form
Syre
Stortorget 8
831 31 Östersund
Telefon: 063-57 50 70 / +46 63 57 50 70
www.syre.se