Gränslandet

Gammal tallskog vid Rogen. Foto: Marcus Elmerstad.Gammal tallskog vid Rogen. Foto: Marcus Elmerstad.

Furuskog och gammeltallar

Vindpinade gammelfuror och små tallplantor står och stampar mellan väldiga stenblock. Man riktigt känner hur träden får kämpa för att överleva. Det är inte lätt att klara sig i den magra steniga moränjorden. Inte ens för den tåliga tallen. Frosten kan slå till plötsligt mot de unga växande plantorna, nästan när som helst under den korta sommaren.

Bistert klimat, bränder och gamla tiders timmerhuggning har format dessa egendomligt glesa skogar. Ibland kan man undra om man verkligen är i en skog när träden verkar stå ensamma var för sig.

En viktig symbol

Det är ingen slump att Gränslandets symbol är en gammal vindpinad tall. Du kommer snart att se dem när du ger dig ut i området, men i resten av Skandinavien är den här sortens tallar ovanliga.

Träden har blivit härdade. De växer långsamt och impregneras med kåda, tills nästan ingenting rår på dem. Flera tallar i Gränslandet är över 700 år.

De gamla tallarna får starka, platta kronor som kan bära tunga rovfågelbon. Ett kungsörnsbo kan faktiskt väga över ett ton – det klarar inte vilken tall som helst. Både kungsörn och fiskgjuse bygger gärna sitt bo i Gränslandets gamla tallar.

Kungsörnen varnar inte...

... om du kommer för nära, den glider bara tyst av boet och flyger bort. Titta därför noga så det inte är ett kungsörnbo i tallen. Då måste du dra dig tillbaka för att inte störa.

Fiskgjuse, falk och vråk...

... brukar varna tydligt och högljutt. Då förstår du lätt att du är för nära boet som inte nödvändigtvis behöver ligga i en tall.