Gränslandet

Røyefiske på isen.Røyefiske på isen.

Fiske

Blant sportfiskere er Grenselandet velkjent og elsket. Her er det alt fra lett tilgjengelige innsjøer og elver til avsidesliggende jordbærsteder. Her kan du få noen tips:

Noen kjente fiskevann

Rogen og innsjøene rundt den er kjent for godt fiske etter røye om vinteren. Om sommeren napper ørreten, og harrfisket er best på sensommeren og om høsten.

I småvannene rundt Käringsjön og Käringsjövallen er det stor mulighet for å fange stor harr.

Vassdragene Røa og Grøtåa, som renner ned mot Femunden, tilbyr spennende fiske etter ørret og harr.

Hävlingesystemets innsjøer er kjent for sitt røyefiske fra isen om vinteren og båt om sommeren. Det er også bra med ørret. Båter kan leies ved Hävlingestugorna, hvor man også kan overnatte.

Storån, som renner sørover fra innsjøen Hävlingen, er berømt for sitt fluefiske etter ørret. Fisket er kvotert, så bare et visst antall fiskere per døgn tillates.

Femunden og Feragen er store, åpne innsjøer med alle Grenselandets fiskearter. Her anbefales fiske fra båt. I Femunden er det også et velkjent yrkesfiske efter sik.

Fiskekort

Du må ha gyldig fiskekort for å få fiske, og du får bare fiske i tillatte vann. Fiskekort kan kjøpes mange steder, for eksempel i matbutikker og på turistanlegg. Vil du vite hvilket fiskekort som gjelder, kan du spørre deg fram på stedet eller klikke rundt blant lenkene her til høyre.

Samisk fiskerett

Fisket er en viktig del av den samiske kulturen, og samelandsbyens medlemmer har særskilt rett til å fiske i visse vann. I noen av disse har ingen andre rett til å fiske.

Vellykket harrfiske.Vellykket harrfiske.

Vinterfanget abbor.Vinterfanget abbor.

Nattsvermere, mat for fisk.Nattsvermere, mat for fisk.

Når du fisker, må du ha gyldig fiskekort, eller fisketillatelse som det også kalles.Når du fisker, må du ha gyldig fiskekort, eller fisketillatelse som det også kalles.

Foto: Naturcentrum AB.

Grenselandets fisker

ørret
røye
harr
sik
abbor
gjedde
lake
ørekyt

Rakfisk er nedlagt, fermentert fisk som ligner på den svenska surstrømmingen. Den er blitt spist i Norge helt siden middelalderen.