Gränslandet

Femundslia ligger vakkert ved Femundens strand.Femundslia ligger vakkert ved Femundens strand.

Femundslia

Femundslia landskapsvernområde ligger i den skogkledde skråningen mellom Femundsmarkas karrige fjellvidder og den store innsjøen Femunden. Her kan du besøke Haugen og Svukuriset, to populære utgangspunkter for å fortsette turer inn i Femundsmarka nasjonalpark.

Porten til Femundsmarka

Mange som skal besøke Femundsmarka nasjonalpark, kommer først til Femundslia. Om vinteren kan man gå over isen, og om sommeren går det båtturer til Revlingen eller Haugen. Det går også an å sykle på grusveien fra Elgå til Svukuriset, men veien er stengt for allmenn biltrafikk. Vandrere og skigåere kan naturligvis nå Femundslia fra flere kanter. Nærmest er fra Elgå.

Svukuriset og Haugen

Svukuriset ligger cirka åtte km fra Elgå og består av to gårder. På den nordre gården drives det jordbruk og utleie av hytter. Den søndre gården ble kjøpt av Den Norske Turistforening (DNT) allerede i 1926, lenge før DNT begynte å merke ruter i området. Nå går det stier fra gården i alle retninger, blant annet opp på toppen av Stor-Svuku og til de fine fiskevannene Revlingsjøene.

Haugen gård ligger i veiløst land og er i den forstand en av Norges mer avsidesliggende gårder. Vertsfolket på gården kjører båttaxi og har hytteutleie. Fra Haugen går det vandringsruter til Svukuriset, Røvollen og den vakre Grøtådalen.

Oppvoksende furuskog

I Femundslias skråninger vokser det ung furuskog med røsslyng, blåbær og tyttebær. Skogen er ikke så gammel, men likevel hyggelig å gå tur i. Vil du plukke bær og sopp, er det gode muligheter for det.

Bjørkefink, rødstjert og løvsanger er noen vanlige fugler som du har stor sjanse for å få se. Med litt mer flaks får du kanskje øye på en lappmeis, tretåspett eller lavskrike.

Beite for elg og rein

I Femundslia ser du mange unge furuer med et spesielt utseende på grunn av at elg har vært frampå og beitet av greinene på den nedre delen av stammen. Mange elger vandrer hit om vinteren og samler seg i østskråningen mot Femunden der snødekket oftest er tynt. I mangel på annen mat beiter de på furukvister som de kommer til.

Femundslia inngår i Elgå reinbeitedistrikt, Norges sørligste samiske reinbeitedistrikt. Her beiter rein som tilhører samene i Svahken Sijte.

Femundslia - Klikk på bildet for en større visning (åpnes i et popup-vindu)

 

Svukuriset.Svukuriset.

Furuskog.Furuskog.

Foto: Naturcentrum AB.

Besøkende får lov til å:

  • ferdes til fots og på ski.
  • plukke vanlige planter, bær og sopp til eget bruk.
  • forbigående overnatte i telt.
  • fiske etter gjeldende regler.
  • skånsomt gjøre opp ild med tørre kvister eller medbrakt ved, men husk det generelle bålforbudet i norsk skogmark 15/4–15/9.

Besøkende får ikke lov til å:

  • felle døde, døende eller særpregede trær.
  • kjøre med motorkjøretøy.
  • sykle eller ri bortsett fra på veien til Svukuriset.

Fullstendige forskrifter finnes her »

Det finnes også andre lover og regler å ta hensyn til.

Les mer her »

Naturvernets hensikt

  • å ta vare på et særpreget naturlandskap i tilknyttet med Femundsmarka nasjonalpark.
  • at allmennheten skal gis mulighet til naturupplevelser gjennom å utøve et tradisjonelt og enkelt friluftsliv.

Kortfakta

Årstall: Opprettet i 2003
Namn: Femundslia landskapsvernområde
Areal: 40 km2
Kommune: Engerdal kommune
Fylke: Hedmark Fylke
Grunneier: Statlig og privat grunn
Tilsynsmyndighet: Statens naturoppsyn
Forvaltningsmyndighet: Fylkesmannen i Hedmark