Gränslandet

Steinalderspor!Steinalderspor!

De første menneskene

Ingen vet når de første menneskene kom til Grenselandet. Sannsynligvis var det allerede for omtrent åtte tusen år siden, da innlandsisen nylig hadde smeltet unna. Da hadde mennesker allerede levd langs den isfrie norskekysten i flere tusen år. Det er derfor trolig at noen mennesker kom til fots eller i enkle båter fra vest, men det er ikke noe vi sikkert vet.

Du som besøker Grenselandet i dag, velger sikkert leirplassen din med omhu. Gjerne på plant underlag, i nærheten av rennende og fiskerike vann, med utsikt og liggende i ly for vær og vind. Når du vel har funnet en slik plass, kan du være sikker på at steinalderfolkene bodde på samme sted mange tusen år tidligere. Her framstilte man jaktredskap, verktøy og laget mat. Er du oppmerksom, kan du fremdeles finne steinfliser fra framstilling av redskap eller skår fra kokesteiner. Sporene er mange, man la dem ligge! De er fornminner som er vernet i henhold til lov.

Ingen lettvektstelt!

Arkeologer har funnet et hundretalls steinalderboplasser ved Femundens og Rogens strender og enkelte langs vassdraget Røa. Sannsynligvis bodde steinalderens mennesker i korte perioder på ulike steder, kanskje i telt av skinn som det gikk an å flytte. Man gikk til fots eller brukte enkle båter og ble der hvor jakten og fisket var best. Pil og bue og spyd ble brukt til både jakt og fiske.

Finurlige fangstgroper

På flere steder i Grenselandet kan du støte på groper i bakken, gamle fangstgroper for elg og villrein. De ble gravd der hvor det var lett å grave, og der reinflokker og vandrende elger pleide å passere. Ved hjelp av naturlige hindre som berg og innsjøer og andre stengsel ble flere mil lange strekninger sperret av slik at dyrene valgte ønsket vei. Så jaget eller lurte man dyrene til å løpe rett over gropene.

Det er usikkert hvor gamle fangstgropsystemene er. De kan ha blitt brukt allerede i steinalderen, men kan også ha vært i bruk for noen hundre år siden. Derimot vet vi at jakten må ha vært organisert av en større gruppe mennesker.

Helleristning ved Rogen!Helleristning ved Rogen!

Gammelt ly for jakt med pil og bue.Gammelt ly for jakt med pil og bue.

Arkeolog, på utkikk etter tider som har gått!Arkeolog, på utkikk etter tider som har gått!

Foto: Naturcentrum AB.

Lenker

Her kan du søke etter kjente fornminner:

Kuturminnesøk »

Fornsök »

Les om lovgivningen:

Kulturminneslagen »

Kulturminneloven »

Steinalderbo-plasser og fangstgroper...

... er bare noen eksempler på fornminner i Grenselandet. Husk at alle fornminner er vernet i henhold til lov.