Gränslandet

Stripene er strandlinjer fra en gammel issjø. Foto: Kentaroo Tryman.Stripene er strandlinjer fra en gammel issjø. Foto: Kentaroo Tryman.

Hvorfor er skråningene ved

Grövelsjön stripete?

Fjellskråningene som omgir Grøvelsjøen, er stripete! De mørke, vannrette linjene la Linné merke til allerede i 1834. På den tiden trodde man at stripene viste hvor høyt vannet sto under syndfloden.

Stripene er faktisk spor etter en stor innsjø som fantes her for omtrent 10 000 år siden. Kall den syndflod om dere vil, men det vitenskapelige navnet er ”Grövelisjön”. Den ble dannet da smeltevann ble demt opp ved kanten av den enorme innlandsisen. Langs innsjøens strender slo bølgene inn, grus og sand ble skylt bort og avslørte en steinete strandlinje.

Litt etter litt smeltet innlandsisen, og innsjøen begynte å synke. Nye strandlinjer ble dannet, etter hvert på stadig lavere nivåer. Slik ble de tydelige terrassene vi nå ser høyt oppe i fjellskråningene ved nordenden av Grøvelsjøen, dannet. Strandlinjene har stor vitenskapelig betydning ettersom de hjelper geologene til å forstå hvordan det gikk til da den siste innlandsisen smeltet bort fra området. Den særegne geologien var grunnen til at Grøvelsjøen naturreservat ble opprettet i 1989.

Det vitenskapelige navnet på stripene er på svensk issjöstrandlinjer. På norsk heter det sete, og en lokal benvevnelse er såttå.