Gränslandet

En del av de restaurerte tømmerrennene. Foto: Naturcentrum AB.En del av de restaurerte tømmerrennene. Foto: Naturcentrum AB.

Tømmerrenna – en verdensarv

På kobberverket i Røros ble det fyrt i smelteovnene dag ut og dag inn på 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet. Kobberverket hadde snart slukt de nærmeste skogene og krevde virke fra andre kanter.

Ny vei for tømmer...

I 1714 begynte man å grave en fløtekanal mellom Femunden og Feragen for å kunne fløte mer ved til Røros. Man bygget også tømmerrenner i tre mellom Feragen og Store Langtjern, og videre til Lille Langtjern. Den 300 meter lange kanalen ble ferdig først i 1764.

Kanalen og tømmerrennene var i bruk lenge etter at Røros Kobberverk sluttet å anvende dem. Da kobberverket begynte å fyre med steinkull på 1800-tallet, dukket i stedet skogselskapene opp. Ruten var imidlertid ikke helt pålitelig. Dersom vårflommen var for liten, kunne det hende at tømmeret ikke kom fram i løpet av én fløtesesong. De siste stokkene fløt her så sent som i 1973. Deretter forfalt tømmerrennene, men på 1990-tallet ble det bygget en kopi av de gamle rennene.

Til mange padleres ergrelse er de litt for smale til å dra kanoer i, men langs noen av dem er det en ”draskinne” av stokker. Det er også flere åpne buer som opprinnelig var hjem for fløterne. Disse står nå åpne slik at padlere og vandrere kan besøke dem.

… og for fisk

Mellom Femunden og Feragen gikk et vannskille – det fløt ikke noe vann der før tømmerrennene ble bygget. Femundens vann rant østover, inn i Sverige, mens Feragens vann fløt vestover mot Glomma, Norges største vannsystem. Men så ble øst og vest forent i 1715! Da vannet begynte å renne fra Femunden til Feragen, fikk det ikke bare betydning for tømmerfløtingen, men også for flere fiskearters utbredelse. Gjedde, abbor, sik, harr, lake og ørekyt tilhører en gruppe østlige fisker som etablerte seg i Sverige og det østlige Norge etter istiden. Denne gruppen fisk kalles iblant Femundsjøfiskene. Da renna mellom Femunden og Feragen ble åpnet, vandret disse fiskeartene over i Feragen og videre ut Glomma.

Boktips

Jäggi, S. & Johansen, T. 1997: Fløtningshistorie i Femundsmarka.

Tømmerrennene...

... tilhører FN-organet UNESCOs verdensarv. De er ikke beregnet til å dra kanoer i!