Gränslandet

Skilt ved Käringsjön. Foto: Naturcentrum AB.Skilt ved Käringsjön. Foto: Naturcentrum AB.

Her begynner Skandinavias

største vassdrag

Tjernene rundt Rogen er kilden til Göta elv, som er Sveriges og Skandinavias lengste vassdrag fra kilden til havet. Vann fra utallige små innsjøer samles i Rogen og renner så videre gjennom elvene Røa og Grøtåa til Femunden. Fra Femunden flyter Femundselva sørover til Trysilelva og Klarälven. Vannet når så etter hvert Göta elv.

Men Femunden dreneres også nordover, gjennom Tømmerenna. Vannet renner videre gjennom Feragselva og når etter hvert Glomma, som er Norges og Skandinavias mest vannrike vassdrag.

Myskelsjön er kilden til Mysklan, som munner ut i Tännån og renner videre til Ljusnan.
Hävlingen og Storån er kilder til Dalälven.