Gränslandet

Töfsingdalen. Foto: Marcus Elmerstad.Töfsingdalen. Foto: Marcus Elmerstad.

Töfsingdalen

Töfsingdalen er den glemte dalen, den som alle naturromantikere drømmer om. Her kan kongeørnene kikke ned på ødslige områder med furuurskog, frodig granskog, grått blokkhav, fossende vann og små, glitrende tjern. Det er egentlig ikke rart at naturen er så uberørt. Nærmeste vei er langt borte, og utenfor stiene er det så mye ur at det er vanskelig å ta seg fram.

Flora og fauna

Men Töfsingdalens nationalpark er ikke bare stein. Langs Töfsingån er skogen frodig, med grantrær som måler flere meter i omkrets. Ved den største fossen i elva er floraen spesielt artsrik. Her vokser det strutsevinge, kranskonvall, tysbast og en av Dalafjellenes store rariteter – den vakre kvitsoleien.

At Töfsingdalen er vanskelig tilgjengelig, gjør den desto mer populær blant de folkesky, som bjørn, jerv og kongeørn.

Livet i de døde trærne

Fem hundre år gamle furutrær er det mange av, og skogen er sølvgrå av alle trærne som har dødd av alder. De døde trærne er livsviktige for en lang rekke sopp, dyr og planter. Töfsingdalen er hjemsted for mange sjeldne arter, som for eksempel den intenst gulgrønne ulvelaven. Når man vandrer omkring her, er det vanskelig å forstå at den er sjelden i Skandinavia.

Samiske bosettinger

I disse traktene har samer levd og virket i lang tid. Helt til begynnelsen av 1900-tallet var det en samelandsby med ca. 40 personer som bodde i gammer ved innsjøen Töfsingen, rett nord for nasjonalparken. Nå inngår nasjonalparken i Idre samelandsbys reinbeiteområder.

Finne fram

En dårlig grusvei følger Storån fra Foskros til et ly for vinden ved Ängesildret. Derfra er det sju kilometers vandring til nasjonalparkgrensen. Fra Grövelsjöns fjällstation i vest er det 13 kilometers vandring.

Nærmeste losji finnes i Hävlingestugorna. Om vårvinteren og sommeren har Länsstyrelsen i Dalarna en hyttevert her. Det er også en vandrerhytte med åtte senger som er åpen året rundt.

Töfsingdalen - Klikk på bildet for en større visning (åpnes i et popup-vindu)

 

Bjørn. Foto: Marcus Elmerstad.Bjørn. Foto: Marcus Elmerstad.

Ulvelav. Foto: Naturcentrum AB.Ulvelav. Foto: Naturcentrum AB.

Gammelskog. Foto: Marcus Elmerstad.Gammelskog. Foto: Marcus Elmerstad.

Lenker

Länsstyrelsen
Dalarnas län »

 

Boktips

Hanneberg, P. & Löfgren, R. 1997: Nationalparkerna i Sverige. Naturvårdsverket förlag.

Besøkende får lov til å:

  • ferdes til fots og på ski.
  • plukke bær og sopp til eget bruk.

Besøkende får ikke lov til å:

  • gjøre inngrep i grunnen eller skade geologiske naturforekomster.
  • forstyrre dyr og fugler.
  • plukke planter, bryte kvister eller skade levende eller døde trær.
  • tenne ild, telte, jakte eller fiske.
  • ta med hund som ikke er i bånd.
  • kjøre med motorkjøretøy.

Fullstendige forskrifter finnes her »

Det finns också andra lagar och regler att ta hänsyn till.

Les mer her »

Naturvernets hensikt

  • å bevare et blokkmarks- og barskogsområde i de sørlige fjelltraktene i dets naturlige tilstand.

Kortfakta

Årstall: Opprettet i 1930
Navn: Töfsingdalens nationalpark
Areal: 16 km2
Kommune: Älvdalen
Län: Dalarnas län
Grunneier: Statlig grunn
Forvaltningsmyndighet: Länsstyrelsen i Dalarnas län