Gränslandet

Ved leirbålet. Foto: Marcus Elmerstad.Ved leirbålet. Foto: Marcus Elmerstad.

Tenne leirbål

Visst smaker kaffen best om den er kokt over åpen ild. Og visst kan et leirbål tine opp en trøtt vandrers både humør og frosne fingrer. Derfor er det tillatt å gjøre opp ild i Grenselandet, men bare på visse plasser og under visse omstendigheter.

Fire viktige tommelfingerregler før tenning av ild

Bestemmelsene som gjelder åpen ild, er ganske kompliserte. Ulike regler og tider gjelder i Norge og Sverige, og det finnes ulike forskrifter i Grenselandets ulike områder. Under presenteres noen allmenne tommelfingerregler som alltid gjelder.

  • Det er ikke tillatt å hogge ned levende eller døde trær eller gjøre opp ild med falne trestammer!
  • Bygg ingen nye bålplasser!
  • Spar på veden – den skal rekke til mange!
  • Slukk ilden etter deg. Du har ansvar for at den ikke sprer seg!

Bålforbud i Sverige og Norge

I Norge er det et generelt bålforbud i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15/4–15/9. Men det er tillatt å gjøre opp ild på snaufjellet. Det finnes også to godkjente bålplasser som får brukes i løpet av perioden med bålforbud. Den ene ligger ved Muggas utløp i Femunden, og den andre ved Langtjønnbua.

Brannmyndigheten i Sverige kan utstede bålforbud når brannfaren er stor. Da er all form for åpen ild forbudt. Informasjon om når det er bålforbud, finnes på länsstyrelsenes og kommunenes hjemmesider.

Kaffen er klar!Kaffen er klar!

Ta vare på vår biologiske arv. Ikke tenn opp med tørrtrær.Ta vare på vår biologiske arv. Ikke tenn opp med tørrtrær.

Foto: Naturcentrum AB.

Særskilte regler for visse områder

  • I Töfsingdalens nationalpark er all bruk av ild forbudt.

I følgende områder er det bare tillatt å gjøre opp ild med utlagt ved på særskilt tilrettelagte plasser:

  • I Rogens naturreservat rundt Bredåsjön, Rogen, Tandsjön, Abborrvikarna og Vingarna.
  • I Långfjällets naturreservat rundt Hävlingen og Storån.
  • I Städjan-Nipfjället naturreservat rundt Burusjön.

Disse områdene er markert fjellkartet 1:50 000. Du kan også se dem på kartene her »