Gränslandet

Städjan-Nipfjället. Foto: Kentaroo Tryman.Städjan-Nipfjället. Foto: Kentaroo Tryman.

Städjan-Nipfjället

Städjan og Nipfjället er to velkjente fjell i Dalarna. De ligger i et av Grenselandets mest lett tilgjengelige naturreservater der du også kan oppleve gammelskog, glitrende innsjøer, myrer og gamle setrer.

Städjan – en besunget fjelltopp

Städjan reiser seg 1131 meter over havet. Sørfra ser det ut som en kjegleformet vulkan, men fra andre retninger trer den velkjente silhuetten som har gitt fjellet navn, fram. Städjans skjønnhet har inspirert mange forfattere. Allerede på 1600-tallet utnevnte Olof Rudbeck Städjan til verdens høyeste fjell og gudenes bolig. Richard Dybeck ble i 1844 inspirert av fjellet til temaet i Sveriges nasjonalsang ”Du gamla, du fria, du fjällhöga nord”.

Du kan ta deg opp til toppen av Städjan fra flere kanter. I nærheten av toppen på over 1000 meters høyde er Sveriges høyest beliggende vokseplasser for mogop og småsmelle. Her vokser til og med fjelltjæreblom.

Gammelskog, myr og innsjø

I naturreservatet er det mange gamle, sølvgrå tørrfuruer og lavkledde graner. Den eldste skogen finner du nord for Stora Harundsjön, rundt Gränjesåsen, på Städjans vestskråning og på østsiden av Fjätervålen.

Gammelskogen er hjem for en rekke uvanlige dyr og planter. En av dem er den myteomspunnede ulvelaven. Den intenst gulgrønne laven kan ses på gamle stubber og tørrfuruer langs mange av stiene i naturreservatet.

Det er vidstrakte myrområder i Småsjödalen nord for Stora Harundsjön og Idreflöten på Fjätervålens vestre skråning. Her kan man plukke multer og få et glimt av myrenes rike fugleliv.

De to store innsjøene Burusjön og Stora Harundsjön er populære fiskevann med laksefisker. Ved begge innsjøene er det fine sandstrender som innbyr til bad på varme sommerdager når vannet når badetemperatur.

Gårder og setrer

De fleste av områdets gårder og setrer er fra 1800-talet da nybyggerne kom hit og seterbruket hadde sin største utbredelse. I veiløst område nord for Stora Harundsjön ligger gården Stenåsen som anses for å være en av områdets best bevarte fjellgårder. Her bosatte Gammel-Olle og hans kone Anna seg på 1830-tallet. Plassen hadde da blitt brukt til myrslått og sommerbeite av folket på Högstgården i Idre helt siden 1700-tallet.

Det er gamle setrer også i Foskdalen og på flere andre steder. Ved Lillharundssjön ligger et godt bevart störröse (ildhus) med spontak og røykkanal av tre.

Verdens sørligste samelandsby

Området rundt Städjan er beitemark for reinflokkene i Idre samelandsby, som er en av Sveriges minste samelandsbyer og verdens sørligste. Reindrift er en av bygdas eldste næringer.

Istidens spor

I naturreservatet finnes det mange spor fra istiden. Slukåsene på Fjätervålens vestside er Dalarnas største. De sandete åsene bukter seg som moldvarpganger nedover fjellskråningen. I Foskdalen og rundt Stora Harundsjön er det interessante områder med rogenmorener, rygger som er avsatt vinkelrett mot innlandsisens bevegelsesretning.

Lett tilgjengelig fjellverden

Utallige veier, ruter og stier gjør Städjan-Nipfjället til et lett tilgjengelig og godt besøkt naturreservat. Parkeringsplassene oppe på fjellvidda sør for Nipfjället er fine utgangspunkter for sommerens eller vinterens turer. Herfra kan du ta en dagstur til toppen av Städjan eller bare gå en kort tur opp til Lillnipen.

Veien mellom sommer- og vinterparkeringen kalles Trollvägen. Stanser man bilen på skiltet plass, setter den i fri og slipper bremsen, begynner bilen å trille oppover! En merkelig opplevelse og et av Sveriges mest berømte synsbedrag.

Utsikten fra sommerparkeringen har tre stjerner i Guide Michelins turistguide!

Städjan-Nipfjället - Klikk på bildet for en større visning (åpnes i et popup-vindu)

 

Haukugla lever i gammel skog.Haukugla lever i gammel skog.

Mating av geitene på Lofjätåsen. Foto: Naturcentrum AB.Mating av geitene på Lofjätåsen. Foto: Naturcentrum AB.

Reinbeitemark ved Städjan. Foto: Kentaroo Tryman.Reinbeitemark ved Städjan. Foto: Kentaroo Tryman.

Besøkende får lov til å:

 • ferdes til fots og på ski.
 • plukke vanlige planter, bær og sopp til eget bruk.
 • fiske etter gjeldende regler.
 • forbigående overnatte i telt og gjøre opp ild med nedfalne greiner, men legg merke til at det gjelder egne regler ved Burusjön.

Besøkende får ikke lov til å:

 • gjøre inngrep i grunnen eller skade geologiske naturforekomster.
 • forstyrre dyr og fugler, grave opp planter eller fjerne lav og mose.
 • skade levende trær, døde trær eller falne trestammer.
 • kjøre med snøskuter utenfor skuterløype, eller kjøre annet motorkjøretøy i terrenget.
 • parkere campingvogn eller kjøretøy annet enn på anviste plasser.
 • telte eller tenne ild ved Burusjön utenfor tilrettelagte leirplasser.
 • bruke isbor med forbrenningsmotor.

Fullstendige forskrift på Länsstyrelsen i Dalarnas hjemmeside »

Det finnes også andre lover og regler å ta hensyn til.

Les mer her »

Naturvernets hensikt

 • å bevare de forskjellige naturtypenes økosystem og naturlige prosesser samt landskapets uberørte karakter.
 • å gi mulighet til friluftsliv og vitenskapelig forskning i uberørt natur.

Kortfakta

Årstall: Opprettet i 1973 og utvidet i 1985 
Navn: Städjan-Nipfjällets naturreservat 
Landareal: 239 km2
Vannareal: 6 kvadratkilometer
Kommune: Älvdalen
Län: Dalarnas län
Grunneiere: Privat og statlig grunn
Forvaltningsmyndighet: Länsstyrelsen i Dalarnas län