Gränslandet

Stor-Svuku – en av Grenselandets runde topper. Foto: Naturcentrum AB.Stor-Svuku – en av Grenselandets runde topper. Foto: Naturcentrum AB.

Hvorfor er fjellene runde?

De fleste toppene i Grenselandet er forholdsvis runde og snille. Det kommer av at fjelltoppene ble slipt og slitt ned av innlandsisen. På samme måte har isen formet de slake fjellskråningene og de U-formede dalene som er typisk for den skandinaviske fjellkjeden.